"מטרת האמנות היא לא לשחזר את המציאות,
אלא ליצור מציאות בעלת אותה עוצמה"

השירותים שלנו