יום רוסיה 	 האדונית והרוכל הרשמה לניוזלטר יחסי ציבור עשה זאת בעצמך

Blogger Twitter Youtube Facebookהעז והחסד מאת יוסף קומם בהוצאת כרמל


"העז והחסד" מאת יוסף קומם בהוצאת כרמל
זהו סיפור הצלה מופלא וייחודי מסוגו של משפחה יהודית גרעינית שלמה בת ארבע נפשות  ושל חלק מקרוביה
בלב המאפליה שהיא פולין בתקופת השואה
על ידי שורה של אנשים אמיצים- חסידי אומות העולם ויהודים נחושי החלטה
ובראשם האם צסיה, אשה שומעת, והאב משה - חירש לחלוטין מגיל 6
שלא פחד מהגרמנים, תקשר איתם ואף מצא עבודה כמכונאי מומחה בשני מפעלים בניהול נאצי ובין השאר ספסר מתחת לאפם בסחורותיהם - הכול כדי להציל את אהוביו.


יוסף קומם, בנו של משה, שילדותו עברה עליו בצל המשטר הנאצי ובמחבואים שונים החל לאסוף את זיכרונות משפחתו טיפין טיפין בבגרותו. ביום  20.4.1982, יום הולדתו ה- 46, שהיה גם יום הולדתו של הצורר אדולף היטלר, שרצה להשמידו, התווה יוסף על ציר הזמן  את כל מסע טלטוליו בתקופת הכיבוש הנאצי כחלק מהגשת בקשה ל"יד ושם" להכיר כחסידי אומות העולם בשלושה אנשים שהצילו אותו משך חצי השנה האחרונה ועד לשחרורו. הקשרים עם מזרח אירופה הפשירו אז והתגלתה אפשרות להזמינם לביתו ולהחזיר להם מעט מהחסד שהעתירו עליו. כך החל קומם מסע אל עבר זכרונותיו,  אליהם נמנע מלגשת עד לאותה עת.  המסע כלל 3 נסיעות לפולין אל המצילים וצאצאיהם, אל קרובי משפחה שניצלו בארצות-הברית, והוא ערך ראיונות מוקלטים ורשומים מפי עדים רבים לאירועים. יוסף קומם יזם  הקלטות של האב המציל, שהקליט את עצמו לטייפ סלילים בשנותיו האחרונות, אף מבלי שיכול היה לשמוע את התוצאה. המגע עם החומר לא היה קל, אך קומם התמיד במלאכתו, ואף הוסיף לרשומון שיצר, מסקנות והרהורים על העבר, ההווה והעתיד. סיפור ההצלה המשפחתי בפולין קשור בשמונה אנשים שהוכרו כחסידי אומות העולם.

פרופ' גבריאל מוקד, בן דוד שני של קומם, שסיפור הצלתו במסגרת "מחתרת יהודי העיר קאליש  בוורשה" נכלל אף הוא בספר, ערך לשונית את הספר והוסיף מבוא.